April 2018::

Nytt styre i Kvitbrakkas Venner valgt på årsmøte 4. april 2018: 

Leder, 2 år: Bente Kystad Syr
Nestleder, 1 år: Ida Bang
Kasserer, 1 år: Anfrid Oline Hojem
Styremedlem, 1 år: Liv-Torill Larsen
Styremedlem, 1 år: Elin Mathisen

Det nye styret har lyst til å gå på prosjektet - Aterlieer på Skinner - og jobbe aktivt for å få finansieringen på plass. Her er tegninger på hva vi ser for oss:

 

Følge oss gjerne på facebook: https://www.facebook.com/Kvitbrakka/.

Facebook Twitter Pinterest Flickr Instagram LinkedIn share